For at sikre de bedste rammer for dig!

 

I henhold til Serviceloven har Kommunalbestyrelsen pligt til årligt, at aflægge et uanmeldt

tilsynsbesøg på alle plejecentre. Tilsynsbesøget skal være med til at sikre fokus på de kommunale

opgaver og at de løses i henhold til Serviceloven.

 

Sundhedsstyrelsen aflægger uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, hver  eller hvert andet år og har

fokus på de sundhedsfaglige forhold med afsæt i Sundhedsloven.

 

  

Tilbage til forsiden

 

Publiceret 28-09-2020