Kontaktrådet for 2019

 

 

Kirstine Krogh, Æblevej 21, 7870 Roslev, tlf. 20 20 73 66, stinne@krogh.mail.dk.   Formand

 

Aase Sørensen, Yttrupvej 2, 7870 Roslev, tlf. 30 30 10 75

kirkeby-smede@fibermail.dk

 

Birgit Jeppesen, Sallingsundvej 62, 7870 Roslev,                  

tlf. 29 29 95 51.       Kasserer

 

Harald V. Lassen, Roslev Ældrecenter, Æblevej 2, 7870 Roslev, lejlighed nr. 16.       Beboer-repræsentant

 

Hanne Albøge, Blommevænget 43, 7870 Roslev,          

tlf. 51 36 60 35, hannealboege@hotmail.com

 

Anny Torp, Lyngvænget 33, Glyngøre, 7870 Roslev,              

tlf. 22 81 16 15, anny-jens-torp@mail.dk

 

Charlotte Andersen, Roslev Ældrecenter, Æblevej 2, 7870 Roslev, mobil nr. 51 71 50 58, chla@skivekommune.dk,

 

 

 

 

I kontaktrådet for Roslev sidder bl.a.,

 

- repræsentanter fra lokalområdet

 

-   repræsentanter fra Roslev Ældrecenter

 

 

 

Stk. 1. Kontaktrådets formål er

 

At bidrage til at styrke de ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre i lokalområdet om deres ressourcer, ønsker og behov.

At samarbejde med lokale frivillige og foreninger om initiativer til gavn for de ældre, herunder formidle kontakt mellem ældre, frivillige og foreninger

At medvirke til en dialog mellem henholdsvis brugere/pårørende og ledere/ medarbejdere på plejecentrene og i hjemmeplejen om tilrettelæggelsen af den kommunale service

At indgå i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og i kommunen som helhed

At medvirke i en dialog med byråd og forvaltning

 

Der er valg til rådet hvert år i februar.

Der afholdes mindst 2 møder om året i rådet.

Har du lyst til at være med til at gøre noget for beboerne og samtidig få nogle gode oplevelser, så kom og vær frivillig eller bare kom en gang imellem.

 

 

 

 

 

Publiceret 28-03-2019